Mediació
La mediació és un mètode de gestió de conflictes entre dos o més parts on es posa a disposició l'acompanyament d'una tercera persona imparcial per a ajudar a millorar la comunicació i facilitar la cerca de solucions creatives i úniques per al problema plantejat.

Mediació familiar

Has decidit separar-te o divorciar-te de la teva parella i no vols que sigui un jutge qui decideixi la custòdia?Tens ganes de construir una nova manera d’organitzar-vos amb el teu ex? T’has cansat de les denúncies i vols provar una altra manera de solucionar les teves diferències de la custòdia?

L’objectiu de la mediació familiar és que totes les parts guanyin i que els acords se sostinguin en el temps, perquè queden recollits els interessos de les dues parts. Aplica a un enfocament d’interès superior del menor, de tal forma que es prioritzen els beneficis per als nens i nenes per sobre dels dels adults.

Dinàmica de funcionament habitual
  • Sessions individuals amb cada part per a elaborar i exposar les necessitats
  • Sessions conjuntes per a posar en comú les proposades
  • Elaboració de document que recull la proposta final. (mediadora)
  • Signatura del document i legalització d’aquest.

Mediació intergeneracional

Per problemes laborals, els teus pares han d’ocupar-se de part de la criança dels teus fills/as? Convius amb els teus pares i discrepeu en l’educació dels teus fills/as? T’està tocant mantenir als teus fills, filles i nets i això t’està enrarint la vostra relació?

La mediació intergeneracional és una eina de resolució de conflictes ideal per a tenir una relació i comunicació sana dins de la família.

Mediació i transformació d’equips

Quant temps es perd en disputes absurdes? Quant afecta al treball diari els rumors?

L’objectiu de la mediació d’equips és millorar l’ambient de treball i la productivitat, solucionant distraccions i generant noves sinergies de treball cooperatiu. Sens dubte és quantificable econòmicament, però la quota emocional és encara major. Oferir un espai de treball agradable i sense asprors garanteix l’estabilitat de l’equip, treballadores i treballadors contents i per tant més productius. Si es treballa a temps, evitem que es faci més gran i estalviem temps, recursos i energia.

Un equip equilibrat no és tasca fàcil d’aconseguir, però quan el tens, es fa imparable.

Proposta de treball
  • Sessió inicial per recollir les necessitats l’equip segons la visió de la Direcció.
  • Treball individual amb les persones que formen part de l’equip. Una sessió amb cada membre.
  • Sessió mensual de supervisió d’equip
  • Sessió mensual de mediació de conflictes (amb les dues parts implicades).
Dinàmica de funcionament

Previ a cada sessió, s’envien per correu electrònic un qüestionari a la/les persones implicades amb l’objectiu d’obtenir informació preparar la sessió.
Després de cada sessió s’acorden les tasques a dur a terme entre sessions i que es revisaran a l’inici de cada sessió.

Vols demanar hora?