Metodologia de seguiment


Metodologia de treball

La meva tasca és estar al teu costat en aquest moment què estàs passant: una dificultat que no saps com resoldre, un canvi per la família, noves etapes vitals. No faig teràpia, ofereixo consultoria i mediació. La meva trajectòria professional com a educadora social, m’ha dut a la cerca de l’arrel del problema o la dificultat. La meva metodologia passa per un acompanyament individual i personalitzat dels membres de la família treballo des d’una perspectiva global de la persona, descobrint, atenent i escoltant les seves demandes, facilitant els processos de creixement i aprenentatge.

L’escolta activa, l’empatia i la comunicació assertiva són els meus punts forts així com la meva capacitat de no posar etiquetes. Res no està bé ni malament, cal mirar si funciona o no, si serveix o afegeix dificultats. T’escoltaré i miraré d’entendre el que dius i també et donaré el meu punt de vista, encara que no sempre t’agradi, i si vols aprendràs a fer-ho.

CONTINGUT

Eines

1. CREATIVITAT 

Cercarem el millor camí per tu i la situació que esteu vivint. Anirem provant i inventant tants recursos com calgui fins a trobar la teva pròpia recepta. No hi ha receptes de cuina per totes les casuístiques, però trobarem el menú que millor s’adapta a tu i la teva família.

2. ACTITUD

Consisteix a estar disponible per oferir i compartir. Netejarem d’emocions negatives la situació què estàs vivint per poder afrontar de la millor manera el moment. Es tracta de gestionar les emocions: reconèixer-les, acceptant-les, entenent-les i baixar la intensitat. 

3. APRENDRE 

Desenvoluparàs la capacitat de percebre la realitat sense interferències, descobrint i evitant qualsevol il·lusió, recolzant-se en els fets i no necessàriament en les creences o els ideals. No es tracta d’acumular informació, sinó d’adquirir noves eines per la vida diària.

4. ACCEPTACIÓ

No tot es pot resoldre ni hem de trobar solució a tot. És important reconèixer quines són les nostres eines i fins a on podem arribar. Prioritzar les batalles en funció de les necessitats. Acceptar també les nostres carències personals i familiars, i seguir endavant amb la nostra vida amb el cap ben alt.  

Etapes

Durant els processos llargs d’acompanyament familiar i orientació que he dut a terme, he pogut observar diferents etapes.

ETAPA 1: LA SITUACIÓ.

Un membre de la família (pare o mare) em truca, normalment, fins ara, un conegut li ha parlat de mi. Fem la primera sessió gratuïta presencial o telefònica i acordem què es pot treballar. De vegades faig derivació a altres serveis públics o altres professionals si no és el meu camp. Idealment es passa a la etapa 2.

ETAPA 2: EL DIAGNÒSTIC.

Es fa un primer diagnòstic i s’identifiquen objectius clars per totes les parts. Arribem a un acord de freqüència i metodologia de treball. Es comença a treballar i et donaré algunes estratègies per provar a casa.

De vegades m’he trobat casos que per arribar a la segona etapa, han necessitat més temps. Sovint necessitem un temps de reflexió per tirar endavant en un procés de canvi.

ETAPA 3: NOVES ESTRATÈGIES.

Us endureu eines a casa i provarem les tècniques i sistemes que calguin fins trobar les millors per vosaltres. La creativitat està en el punt més àlgid. Podreu comptar amb mi per aclarir petits dubtes durant la setmana. Els canvis ja es poden percebre.

ETAPA 4: PERSEVERANÇA.

En aquesta etapa es passa a treballar en els canvis més profunds per tant es troben les resistències més grans, però si es superen és el moment d’interioritzar noves eines de comunicació, gestió emocional i hàbits que ja formaran part de tu. Com que la urgència aparentment ja no hi és i el nivell de conflictivitat ha baixat molt o desaparegut, costa seguir.

ETAPA 5: ACCEPTACIÓ I RECONEIXEMENT.

És el moment de fer un repàs dels objectius i veure quins s’han assolit i quins no. Potser ja podem veure perquè no s’han aconseguit alguns, però des d’un nou punt de vista. Hauràs incorporat eines que formaran part de tu i per tant la situació té una afectació molt menor. Diferent. És el moment del reconeixement, de veure tot el que hem canviat, avançat i millorat. És el moment de les medalles, tothom en té.

ETAPA 6: MEDIACIÓ

Aquesta no és sempre necessària, té caràcter voluntari i serveix sobretot per parelles separades. És hora de revisar els acords. Els convenis signats han quedat obsolets o no responen a les necessitats detectades en el procés, per tant cal posar de nou per escrit els nous acords. De vegades cal fer abans una o dues sessions individuals amb cada part per preparar la mediació conjunta.

ETAPA 7: ITV.

Com que ja ens coneixem, pots comptar amb mi per fer una revisió anual de com han anat les coses, quines dificultats has tingut, com reorganitzar o re-enfocar les eines. De cara als joves, apareixen noves necessitats que si es treballen amb antelació evita la intensitat: orientació en els estudis, triar la carrera, sexualitat. La ITV la feu a demanda, però no treu que jo us truqui per fer un seguiment telefònic per saber com esteu.

%d bloggers like this: