“Pel que fa a la convivència amb (els altres), l’ésser humà essencialment existeix per beneficiar als altres… fins i tot si una persona en particular no es bolca en els altres, perquè suposa que no els necessita, o aconsegueix passar sense ells, ho fa des del conviure amb els altres”
Martin Heidegger (Being andEstafi)

Fa més d’una dècada, el meu pare, Juan Cataldo Pizarro: assessor d’empreses, coach i auditor, després d’una llarga trajectòria professional, va publicar els Principis Fonamentals de la Qualitat. Aquest, és el document resum que emmarca també els meus principis. 

 1. Aprendre 

És utilitzar i desenvolupar la capacitat de percebre la realitat sense interferències, de la qual es desprenen actituds creatives i, conseqüentment, solidàries. Descobrint i evitant qualsevol il·lusió, recolzant-se en els fets i no necessàriament en les creences o els ideals.
No és el cultiu de la memòria o l’acumulació de coneixements i informació, encara que aquests no estiguin exclosos del procés d’aprenentatge.

2. Actitud correcte

Consisteix a estar disponible per oferir o compartir, en funció de les Necessitats Reals, exclusivament.

3. Economia de Mitjans

Relació equànime i entròpica entre les necessitats (1) i el que s’empra per cobrir-les.

4. Deontologia

Encara que està implícit a tot el llarg de l’exposició que ens ocupa, és necessari evidenciar explícitament la urgència d’una actitud deontològica en tota activitat professional. I no solament en el sentit etimològic i en la seva accepció ètica d’allò que ha de ser, sinó, conseqüentment, com el camí únic i sense alternatives. Al moment en què ens plantegem els objectius ecològics i sostenibles d’una Organització (o família) i apliquem la creativitat solidària, sorgeix, de manera natural, la qual cosa ha de ser. D’altra banda, la deontologia garanteix l’aplicació de la creativitat solidària, l’assoliment de l’economia de mitjans, el repartiment equitatiu dels beneficis, etc.

5. Creativitat solidària

És l’activitat holística, conscient i responsable que implica la posada en pràctica de l’actitud correcte, de l’aprendre, l’economia de mitjans i la deontologia. Serveix d’instrument per satisfer les necessitats reals dels organismes i la de tots i cadascun dels seus elements. 

Si t’interessa el document sencer fes click aquí.