Metodologia de treball en l’acompanyament familiar

Mitjançant un acompanyament individual i personalitzat dels membres de la família treballo des d’una perspectiva global de la persona, descobrint, atenent i escoltant les seves demandes, facilitant els processos de creixement i aprenentatge.

Hi ha diversos moments en què la família inicia noves etapes o canvis, moments difícils de gestionar o noves maneres de relacionar-se. El meu paper és el de facilitar aquest moment per tots els membres mitjançant un acompanyament i mediació familiar.

En un inici es fa una anàlisi dels hàbits individuals i familiars actuals i necessitats reals a aconseguir per cadascuna de les persones. A partir d’aquí s’elabora conjuntament un pla d’acció i transformació individual. Es treballa per potenciar i descobrir noves eines i competències per facilitar la transformació personal i familiar.

Es tracta de portar als adults a la reflexió i presa de consciència del canvi en la criança, educació i acompanyament del seu fill o filla jove tot dotant-los de noves eines de treball: com posar límits, com acompanyar-lo en els estudis, en la descoberta de la seva formació, en la gestió emocional, en la relació amb els amics, com comunicar-nos de manera respectuosa, com escoltar-los i fer que es comuniquin, com potenciar l’autonomia, la cura dels espais comuns, l’ús de les noves tecnologies.

Per això és imprescindible la participació dels pares i no ho és la del/la jove, tot i que facilita i accelera molt més el procés la participació de tots els membres de la família i fa que els canvis siguin més profunds.