Mediació de conflictes

Mediació familiar

En una separació o divorci mitjançant la mediació familiar, s’aplica a un enfocament d’interès superior del nen, de tal forma que es prioritzaran els beneficis per als infants per sobre dels beneficis dels adults. Aquest estil de separació aconsegueix que TOTES LES PARTS GUANYEN i que els acords es sostinguin en el temps, doncs queden recollits els interessos de les dues parts.

Mediació intergeneracional

Moltes son les circumstàncies que duen a tenir una convivència intensa entre diferents generacions: l’ajuda dels avis a la criança, per dificultats conciliació laboral, compartir la mateixa llar. És llavors quan sorgeixen desacords educatius, les ferides antigues. La mediació és una eina de resolució de conflictes ideal per tenir una relació i comunicació sana dins de la família.

Mediació d’equips

És habitual que en els equips de treball sorgeixin petits (i alguns grans) conflictes entre les persones. Si es treballa a temps, no només evitem que es faci més gran, sinó que estalviarem temps, recursos i energia. Es faran sessions individuals amb les parts implicades i després conjuntes per arribar a acords.

%d bloggers like this: