Ingreso Mínimo Vital

Ingreso Mínimo Vital:
. Qué requisitos se han de cumplir.
. Cuáles son los beneficios.
. Dónde hay que gestionarla.

Sindicats, mascaretes i tests

El debat post-crisi de reconstrucció ja ha començat. Podem dir que hi ha dues idees confrontades: posar la vida per sobre de l’economia o actuar pensant que sense economia no hi ha vida.