Ingreso Mínimo Vital

Ingreso Mínimo Vital:
. Qué requisitos se han de cumplir.
. Cuáles son los beneficios.
. Dónde hay que gestionarla.

Què podem treure de la pandèmia? (3a part)

Quines seqüeles psicològiques, emocionals, socials i econòmiques ens trobarem amb el COVID19? Com podem treballar per la prevenció dels efectes secundaris de la pandèmia? Solucions permanents pel desemparament social.

¿Qué podemos sacar de la pandemia? (Primera parte)

El coronavirus SARS COV-2 s’ha trobat una sanitat profundament massacrada, minvada i desmantellada tant de material, com d’equipament i personal des de fa anys. Privatitzada. Mercantilitzada. Precaritzada. Malmesa en essència.